Nieuws •  Publicaties •  Keurmerk •  Samenwerkingsverbanden •  Subsidies •  Professionalisering •  Kenniskringen •  Begrippenlijst •  Contact 
logo's  Samen leraren opleiden in de regio Utrecht  
  Start •  Studenten •  Opleidingsscholen •  Jobcentre •  CV-Bank •  Kennisbank •  Database

Studenten
kopopleiding

Kopopleiding bij Instituut Archimedes voor hbo- en wo- bachelors

KOPOPLEIDING BIJ INSTITUUT ARCHIMEDES  

Leraar worden met een Kopopleiding van 1 jaar
Als werken met jongeren je trekt, ben je met een afgeronde hbo- of wo-bacheloropleiding en een aanvullende opleiding op je plek in het onderwijs. Met een praktijkgerichte Kopopleiding van een jaar is het mogelijk om in één jaar je tweedegraads bevoegdheid te halen. Je kunt daarna werken in het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en in de onderbouw van havo en vwo.
 
Een Kop op je opleiding
Wanneer kom je in aanmerking voor de kopopleiding? Je moet een bacheloropleiding hebben afgerond die direct aansluit bij een schoolvak. Welke bachelor- en masteropleidingen dit zijn, lees je op
www.leroweb.nl. Dit betekent dat je wat betreft je kennis voldoende in huis moet hebben. De Kopopleiding bestaat namelijk bijna in zijn geheel uit voorbereiding op het leraarschap.
Wat betekent dit:
Je oefent didactische vaardigheden
Je krijgt inzicht in leer- en gedragsproblemen
Je werkt op een leerwerkplek
Je reflecteert op je handelen
 
Hoe zit de Kopopleiding bij Instituut Archimedes in elkaar?
De Kopopleiding is een eenjarige voltijd opleiding, die sterk is gericht op de onderwijspraktijk. Door de gehele opleiding heen loopt een werkervaring- en reflectietraject.
Je werkt vanaf het begin twee dagen in de week op een leerwerkplek, waar je je oriënteert op het onderwijs en snel (ondersteunende) taken van de docent over neemt. In de tweede helft van het jaar ben je 24 uur (verspreid over minimaal 3 dagen) in de week op de leerwerkplek waar je zelfstandig onderwijs verzorgt.
Voor het vinden van een leerwerkplek moet je bij scholen.
Daarnaast werk je tijdens de bijeenkomsten op de faculteit aan onderwerpen die te maken hebben met het begeleiden en onderwijzen van leerlingen.
 
Aanmelden voor de Kopopleiding
Inschrijven voor de Kopopleiding regel je via Studielink (inschrijven voor 1 september). Meer informatie daarover vind je op
www.studielink.nl.
Let goed op dat je de juiste vooropleiding hebt. Zie onderstaande tabel.
Pas als je bent ingeschreven in Studielink en een informatieve bijeenkomst hebt bijgewoond, word je door het secretariaat (
esther.knook@hu.nl) uitgenodigd voor de start van de opleiding.  

De informatieve bijeenkomst
Tijdens de informatieve bijeenkomst ontvang je uitgebreide informatie over het werken en leren in de Kopopleiding. Deze bijeenkomsten worden gehouden met meerdere studenten tegelijk. De data van de informatieve bijeenkomsten in 2012 zijn nog niet bekend.
Je kunt je per mail opgeven voor deelname aan een informatieve bijeenkomst bij Esther Knook (
esther.knook@hu.nl).
 
Afronden van de Kopopleiding
De Kopopleiding wordt uiteindelijk afgesloten met een assessment. Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma Bachelor of Education.
 
Investering in tijd
De opleiding is een voltijd opleiding. Je moet er op rekenen dat je de gehele week beschikbaar moet zijn. Dat betekent niet dat je alle dagen verplichtingen hebt, want je moet  ook tijd hebben voor studietaken en lesvoorbereiding. De kopopleiding kan niet in deeltijd worden gevolgd.

In het eerste half jaar volg je op maandag en donderdag onderwijs op de faculteit. In het tweede half jaar volg je op donderdag onderwijs op de faculteit. 

Locatie 
De begeleiding zal plaatsvinden in het gebouw van de Hogeschool Utrecht - Faculteit Educatie aan de Padualaan 97 in Utrecht.

 

Hbo-bachelor

Wo-bachelor

Bachelor opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad

 

Nederlandse taal en cultuur

Leraar Nederlands

 

Engelse taal en cultuur

Leraar Engels

 

Duitse taal en cultuur

Leraar Duits

 

Franse taal en cultuur
Afstudeerrichting Frans vd opl. Romaanse Talen en culturen
 

Leraar Frans

 

Spaanse taal en cultuur
Talen en culturen van Latijns Amerika (Spaans)
Afstudeerrichting Spaans vd opl. Romaanse Talen en culturen

Leraar Spaans

 

Biologie

Leraar Biologie

  Sociale Geografie en Planologie.
Aardwetenschappen
Aarde en Economie
Leraar Aardrijkskunde

 

Geschiedenis

Leraar Geschiedenis

Bedrijfswiskunde

Wiskunde

Leraar Wiskunde

Technische natuurkunde

Natuurkunde
Natuur- en Sterrenkunde
Technische natuurkunde
Medische natuurwetenschappen

Leraar Natuurkunde

Industrieel ontwerpen
Werktuigbouwkunde

Industrieel ontwerpen
Industrial Design

Leraar Techniek

Chemie
Applied Science met scheikunde

Scheikunde
Life Science & Technology
Scheikundige Technologie
Molecular Science Technology
Biomedische Technologie
Farmaceutische Technologie
Moleculaire Levenswetenschappen

Leraar Scheikunde

  Biologie Leraar Biologie
Pedagogiek 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Cultureel Maatschappelijke vorming
Creatieve Therapie
Toegepaste Psychologie
Personeel en Arbeid
Pedagogische wetenschappen Leraar Omgangskunde


Meer informatie 2012-2013

 

 Instituut Archimedes Bureau Werkplekleren T: 088-4817152