Nieuws •  Publicaties •  Keurmerk •  Samenwerkingsverbanden •  Subsidies •  Professionalisering •  Kenniskringen •  Begrippenlijst •  Contact 
logo's  Samen leraren opleiden in de regio Utrecht  
  Start •  Studenten •  Opleidingsscholen •  Jobcentre •  CV-Bank •  Kennisbank •  Database
   
  Werkplekleren studenten voltijd en deeltijd 2013 - 2014

 Voltijd studenten (bachelor)
 Deeltijd studenten (bachelor)
 Kopopleiding
 Archief werkdagen 2012-2013


Voltijd studenten (bachelor)

Tabel: werkdagen per opleidingsfase


Werkplekleren in de 2e graads VOLTIJD opleiding
Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht
Studiejaar 2013-2014 versie 2, 17-3-2013
VT student jaar 1       VT student jaar 2       VT student jaar 3       VT LIO          
X = mogelijke schooldagen   X = mogelijke schooldagen   X = mogelijke schooldagen     X = schooldagen      
  aantal (schatting) ma di wo do vr aantal ma di wo do vr aantal ma di wo do vr aantal ma di wo do vr totaal per vak
Cluster Vak                                                  
TALEN Duits 1 12     X     11   X (W)     3  X X (W)     5 X   X X X 31
  Engels 1 150     X     79   X (W)     60   X  (W) X   60 X   X X X 349
  Frans 1 18     X     11   X (W)     3  X X (W)     13 X   X X X 45
  Nederlands 29     X     19     (W) X   24   X (W) X 15 X   X X X 87
  Spaans 1 30     X     22   X (W)     16 X2 X2 (W)2     15 X   X X X 83
EXACT Biologie 32   X (W)     16     (W)   X 21 X X (W)     30 X   X X X 99
  Natuurkunde 15 X   (W)     15     (W) X   8   X (W) X   10 X   X X X 48
  Scheikunde 14 X   (W)     8     (W) X   13   X (W) X   6 X   X X X 41
  Techniek 5     (W) X   2     (W) X   1   X (W) X   2 X   X X X 10
  Wiskunde 30     (W) X   33        (W) X   20   X (W) X   23 X   X X X 106
MAATSCHAPPIJ Omgangskunde 20   X (W)     26   X (W)     24 X   (W)   X 14 X   X X X 84
  Gez.zorg&W/LOV 18     (W)     12     (W)   X 4 X   (W)   X 10 X   X X X 44
  Aardrijkskunde 25   X (W)     28   X (W)     13 X   (W)   X 17 X   X X X 83
  Geschiedenis 150 X3 X3 (W) X3 X3 65   X (W)   X 64 X   (W)   X 49 X   X X X 328
  Totaal per leerjaar 548           347           274           269           1438
Werkperiode: nov-juli (1 dag per week     sept-juli (1 dag per week)   sept-juli (2 dagen per week)   sept-juli (lint); sept-feb of feb-juli (blok)
Werkdagen: 30 schooldagen (gespreid)   40 schooldagen (gespreid)   80 schooldagen  (gespreid)     lint: 2,5 dag p.w.; blok: 4 dg. p.w.
Werkbegeleiding: 45 min. per 2 studenten p.w. 45 min. per 2 studenten p.w.   60 minuten per 2 studenten p.w. 60 minuten per student p.w.  
Leer/werktaken: onderwijsondersteuning   docentondersteuning     docentondersteuning       lint: 6-8 vakles/begeleidingsuren p.w.
  5 lesmomenten         20 les/begeleidingsuren   80 les/begeleidingsuren,   blok: 10-12 vaklessen/ begeleidingsuren
      (gespreid)           gespreid   lesoverstijgende taken  
                          beroepsproduct (max 3)     beroepsproduct (max 2)    
1 Voltijdstudenten jaar 2 en 3 van Duits, Engels, Frans en Spaans die een buitenlandverblijf moeten doen, kunnen het werkplekleren onderbreken voor 1 of 2  perioden.
Zij moeten aan het begin van het jaar aangeven wanneer hun werkdagen zijn. Het aantal werkdagen blijft voor jaar 2: 40, voor jaar 3: 80.
(W) Werkplekleren-bijeenkomst op school en/of op HU (i.o.m. school-io) en mogelijkheid tot werkplekdag
X Verplichte schooldag, mogelijk gecombineerd met wpl-bijeenkomst op school
X2 Voltijdstudenten jaar 3  van Spaans, die geen beroepsproducten op de school doen, gaan 60 dagen naar de school in periode 1 + 2.  In plaats van beroepsproducten 
is het buitenlandverblijf gepland in periode 3 + 4
X3 Voltijdstudenten jaar 1 van geschiedenis die via Cross your Borders werkplekleren zullen in periode C&D 2 dagen  per week (ma+di of do+vrij) ingezet worden


Deeltijd studenten (bachelor)


Tabel: werkperiode, werkdagen, begeleidingstijd en taken deeltijd

Werkplekleren/WER in de 2e graads DEELTIJD opleiding
Instituut Archimedes, Hogeschool Utrecht
Studiejaar 2013-2014 versie 1 04-03-2013
DT student jaar 1 DT student jaar 2 DT student jaar 3 DT student jaar 4
  aantal (schatting) aantal aantal aantal totaal per vak
Cluster Vak          
TALEN Duits  8 5 5 11 29
  Engels  15 11 28 65 119
  Frans  4 4 4 10 22
  Nederlands 20 10 17 30 77
  Spaans  6 13 8 10 37
EXACT Biologie 4 5 7 7 23
  Natuurkunde 20 8 4 20 52
  Scheikunde 12 5 2 10 29
  Techniek 20 1 8 25 54
  Wiskunde 17 12 19 36 84
MAATSCHAPPIJ Omgangskunde 7 13 16 24 60
  Gez.zorg&W/LOV 18 14 8 14 54
  Aardrijkskunde 15 11 9 4 39
  Geschiedenis 15 17 10 12 54
  Totaal per leerjaar 181 129 145 278 733
Werkperiode: 10 dagen 20 dagen 40 dagen 40 dagen Overgangsregeling 2012/2013: 26 dagen 
Werkdagen: in overleg in overleg in overleg in overleg
Werkbegeleiding: 1/2 uur per student per dag 1/2 uur per student per dag 1/2 uur per student per dag 1/2 uur per student per dag
Leer/werktaken: minimaal 5 lessen of  20 lessen/begeleidingsuren, minimaal 40 vaklessen/begelei- minimaal 80 vaklessen/begeleidingsuren,
  lesonderdelen minimaal 1 beroepsproduct 5 ec dingsuren, Overgangsregeling 2012/2013: 40 lessen 
      minimaal 1 beroepsproduct 5 ec minimaal 1 beroepsproduct 10 ec


 

 Instituut Archimedes Bureau Werkplekleren T: 088-4817152